Seminarieserier

Institutionen för kvinnors och barrns hälsa har ett flertal seminarieserier där aktuell forskning presenteras och diskuteras av studenter, doktorander, forskare, lektorer och professorer. Nedan kan du läsa mer om våra olika seminarieserierna. 

Svartvit illustration av en blädderkalender

Forskningsseminarier

Reproduktion och utveckling

Spermie och ägg Välkommen till forskningsspåret Reproduktion och utveckling. Forskningsspåret Reproduktion och utveckling har som målsättning att samla doktorander som arbetar med obstetrik, gynekologi, neonatologi och pediatrik inom vetenskapsområdet. Spåret anordnar en seminarieserie som inkluderar föreläsningar från doktorander, forskare, lektorer och professorer som presenterar sin forskning inom forskningsfältet. Seminariet sker en gång i månaden via Zoom. Läs mer om forskningsspåret

Kontaktperson: Geraldine Giraud

ObGyn Highlights och Forskningsforum barn och ungdom

Välkommen till seminarieserierna ObGyn Highlights och Forskningsforum barn och ungdom som från och med hösten 2023 kommer att dela dag och tid. Det betyder att varannan torsdag blir fokus på antingen obstetrik/gynekologi eller pediatrik. 

Vi ser fram emot en rolig höst med inspirerande torsdagsseminarier!

Kontakt ObGyn Highlights: Stina Stjernmira: stina.stjernmira.ruus@uu.se

Kontakt Forskningsforum barn och ungdom Géraldine Giraud:geraldine.giraud@akademiska.se

U-CARE seminarieserie

Välkommen till U-CAREs seminarieserie
Du hittar med information på U-CAREs hemsida.

Senast uppdaterad: 2024-04-23