Välkommen till Amningsfredag


Amningsfredag är en föreläsningsdag med amningsfrågor i fokus för studenter vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, kliniskt verksam personal samt andra intresserade, både lokalt och nationellt. Anmälan krävs ej.

Amningsfredag ges en gång per termin; i maj samt i november/december månad. Vi som arrangerar Amningsfredag heter Eva-Lotta Funkquist, barnsjuksköterska, barnmorska, docent, lektor och Karin Cato, barnmorska, dr i medicinsk vetenskap, adjunkt. Varje Amningsfredag har ett tema, som presenteras i programmet. Vid önskemål om tema/föreläsare, kontakta oss gärna via mail. Studenter på den fristående kursen Amning och bröstmjölk (7,5 Hp) presenterar på Amningsfredagens eftermiddag det förändringsarbete de utfört på sina arbetsplatser under kursens gång.

Podd Amningsfredag 

Karin Cato och Eva-Lotta Funkqvist 
  • Poddavsnitt inför amningsfredag 12 maj - Amning och jämställdhet

https://media.medfarm.uu.se/play/video/15290

Varmt välkommen att delta på nästa Amningsfredag 12 maj 2023

Zoomlänk: https://uu-se.zoom.us/j/68391375552

Tid  Ämne  Föreläsare 

9.00-9.15

Välkomna! Amning och jämställdhet Karin Cato

9.15-9.45

Vanja ammar

Camilla Wallén & Nisse Nyborg

9.45-10.15

Amning vid utsatthet i partnerrelation

Ida Gustafsson

10.15-10.45

Föräldraskap i integration Fatumo Osman

10.45-11.00

Paus 

11.00-11.30

Amningens betydelse – ett feministiskt perspektiv Paola Oras

11.30-11.45

Familjer i behov av extra stöd

Maria Wickström

11.45-12.15

Amning och co-parenting

Ingrid Blixt

12.15-13.15

Lunch

13.15-15.30

Förändringsarbeten i vårdkedjan (schema för eftermiddagen presenteras på fm den 12 maj)

Studenter på kursen Amning och bröstmjölk

Program i pdf

Fler poddavsnitt 

  • Poddavsnitt inför amningsfredag 2 december - förtidigt födda barn

https://media.medfarm.uu.se/play/video/15153/ok

  • Poddavsnitt inför amningsfredag 13 maj 2022

https://media.medfarm.uu.se/play/video/15001

Åhörarkopior 

Åhörarkopior och publikationer från Amningsfredag 2 december 2022:

Åhörarkopior från Amningsfredag 13 maj 2022:

Åhörarkopior från Amningsfredag 3 december 2021:

Åhörarkopior från Amningsfredag 7 maj 2021:

Åhörarkopior från Amningsfredag 20 november 2020:

Senast uppdaterad: 2023-05-11