Välkommen till Amningsfredag

Amningsfredag är en föreläsningsdag med amningsfrågor i fokus för studenter vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, kliniskt verksam personal samt andra intresserade, både lokalt och nationellt. Anmälan krävs ej.ammande kvinna med barn

Amningsfredag ges en gång per termin; i maj samt i november/december månad. Vi som arrangerar Amningsfredag heter Eva-Lotta Funkquist, barnsjuksköterska, barnmorska, docent, lektor och Karin Cato, barnmorska, dr i medicinsk vetenskap, adjunkt.

Varje Amningsfredag har ett tema, som presenteras i programmet. Vid önskemål om tema/föreläsare, kontakta oss gärna via mail. Studenter på den fristående kursen Amning och bröstmjölk (7,5 Hp) presenterar på Amningsfredagens eftermiddag det förändringsarbete de utfört på sina arbetsplatser under kursens gång.

Amningsfredag 15 december

Välkommen till nästa Amningsfredag den 15 december från kl .9.00 via Zoom. 
Zoomlänk: https://uu-se.zoom.us/j/66415481689

Ladda ner programmet som pdf

Tid  Ämne  Föreläsare 
9.00-9.15

Välkomna! Förberedda föräldrar –
stöd när det behövs

Karin Cato
9.15-9.40

Personliga berättelser

Eva-Lotta Funkquist
9.40-10.10

Relaktation i teori och praktik

Kerstin Lindahl
10.10-10.40

Amningskurs för blivande föräldrar -
En utbildning från Amningshjälpen och Sensus

Helen Avelin       
10.40-11.00

Paus

11.00-11.30

Amningsrädsla

Elisabeth Hjärtmyr
11.30-12.00

Stöd till ammande kvinnor

Ingrid Blixt
12.00-13.00

Lunch

13.00-15.00

Förändringsarbeten i vårdkedjan
(schema för eftermiddagen presenteras på fm den 2 december)

Studenter på kursen Amning och bröstmjölk

Senast uppdaterad: 2023-11-09