Women and Children’s Health Seminar Series Research Programme: Jonna Arousell "Multicultural encounters in Swedish reproductive healthcare: results from an interview study" (på engelska)

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Stora konferensrummet, Ing 96 nb, Kvinnokliniken, Uppsala
  • Föreläsare: Jonna Arousell, doktorand
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Carina Hult
  • Seminarium