Amningsfredag

  • Datum: –16.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Grönwallsalen, Ing 70, Uppsala
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Karin Cato
  • Seminarium, Temadag

Föreläsningsdag för studenter vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa och kliniskt verksam personal.

9.00-9.15 Välkomna! Amning och dokumentation Karin Cato
9.15-10.15 Amningsstatistik i Sverige - Socialstyrelsen Marianne Bergström
10.15-10.45 Frukt
10.45-11.00 Idékraft – ett projekt inom Region Uppsala Maria Jansdotter
11.00-12.00 Hur dokumenteras amning i bild? Elisabeth Ubbe
12.00-13.15 Lunch på egen hand
13.15-13.45 Dokumentation i kliniskt arbete Region Uppsala Maria Wickström
13.45-14.00 Presentation av förbättringsarbete Studenter från kursen Amning och bröstmjölk
14.00-14.30 Godispaus
14.30-14.45 Presentation av fördjupningsarbete Studenter från kursen Amning och bröstmjölk
14.45-15.30 Vårdsammanfattning – AMSAKs riktlinjer Kerstin Lindahl & Kristin Svensson
15.30-16.00 Avslutande diskussion med panelen