Halftime seminar: Sophia Humphries "Taking mind matters to heart: the psychological impact of cardiac events and their secondary prevention measures. Using E-Health to monitor, measure and improve distress in variant cardiac patients"

  • Datum: –12.00
  • Plats: MTC-huset Signifikansen, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr , Uppsala
  • Föreläsare: Sophia Humphries, Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
  • Webbsida
  • Arrangör: U-CARE
  • Kontaktperson: Sophia Humphries
  • Halvtidsseminarium