Women and Children’s Health Seminar Series Research Programme: Susanne Svahn "Använding av preventivmedel och oro över hormonell antikonception och kopparspiral" och Arash Jangali ”Reliability test of a qustionnaire about sexual and reproductive health”

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Med stud Susanne Svahn och Med stud Arash Jangali
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Kathrine Bjersand
  • Seminarium