Women and Children’s Health Seminar Series Research Programme: Térèse Jerlesjö och Lovisa Warnestad "Induktioner och förlossningsupplevelse"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Med stud Térèse Jerlesjö och Med stud Lovisa Warnestad
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Kathrine Bjersand
  • Seminarium