Barnsjukhusets seminarieserie: Anna Pia Enblad "Single-cell analysis in pediatric leukemia and lymphoma: exploring mechanisms for CNS involvement and drug resistance"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Anna Pia Enblad
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Professor Arja Harila-Saari, Department of Women's and Children's Health
  • Seminarium

Forskningsplansseminarium