Halvtidsseminarium: Josefin Sjömark "Internet-based cognitive behaviour therapy for patients with negative birth experiences and / or post-traumatic stress following child birth"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Agneta Skoog Svanberg, Professor, Department of Women’s and Children’s Health
  • Halvtidsseminarium

Halvtidskommitté
Erik Andersson, docent, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Ann Josefsson, adjungerad professor, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet

Ingegerd Hildingsson, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Huvudhandledare
Agneta Skoog Svanberg, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Margareta Larsson, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Thomas Parling, PhD, Klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet