Forskningsplansseminarium: Sofia Arwehed "Telemedicinskt stöd för optimerad hemsjukvård och facilitering av förtidigt födda barns utskrivning till hemmet"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Ulmstensalen
  • Föreläsare: Sofia Arwehed
  • Kontaktperson: Ylva Thernström Blomqvist, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Seminarium

Barnsjukhusets seminarieserie

Zoomlänk: https://uu-se.zoom.us/j/67410357526
Passcode: 206425

Huvudhandledare
Ylva Thernström Blomqvist, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Granskare
Anna-Karin Wikström, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa