Disputation: Felipe Donoso "Esophageal and respiratory morbidity and function in the growing child with esophageal atresia"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Rudbecklaboratoriet Rudbeckssalen, Dag Hammarskjölds väg 20
  • Doktorand: Felipe Donoso
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Felipe Donoso
  • Disputation

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69135120214
Passcode: 721896

Ordförande
Richard Sindelar, docent, Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Opponent 
Kate Abrahamsson, professor, Avdelningen för pediatrik, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

Betygsnämnd
Carmen Mesas Burgos, docent, Avdelning för Barnkirurgi, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, Karolinska Institutet

Magnus Dencker, docent, överläkare, VO Bild och funktion, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Lunds universitet/Malmö Universitetssjukhus

Göran Wennergren, Senior professor, Avdelningen för Pediatrik, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Huvudhandledare
Helene Engstrand Lilja, professor, Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Andrei Malinovschi, Professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Christer Janson, Professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet