IMCH Monday Seminar: "My story: from kangaroos and scorpions to Zero Separation and Nurturescience"

  • Datum: –14.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Dr Nils Johannes Bergman, Consulting Public Health Physician, Skin2skincontact
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Hanna Taylor
  • Seminarium

För Zoomlänk kontakta Hanna Taylor: hanna.taylor@kbh.uu.se