Halvtidsseminarium: Cecilia Arana Håkansson "Aspects of abdominal surgery in children"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Cecilia Arana Håkansson
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: cecilia.arana_hakanson@kbh.uu.se
  • Halvtidsseminarium

Kontakta Cecilia Arana Håkansson för Zoomlänk

Halvtidskommitté
Lars Hagander, docent, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund University

Urban Karlbom, docent, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Rochelly Diaz Heijtz, docent, Institutionen för neurovetenskap , Karolinska Institutet

Huvudhandledare
Helene Engstrand Lilja, adjungerad professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Fanny Fredriksson, PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Nele Brusselaers, professor, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet