Annika Bärkås forskningsplansseminarium

Seminariet kommer att börja med att doktorand Annika Bärkås presenterar sin forskningsplan (20-30 min) för doktorandprojektet "Patients' access to their mental health records". Därefter kommer Dr. Joanne Woodford, som sett över forskningsplanen, att leda en diskussion (15-30 min).

Syftet med seminariet är att ge feedback på forskningsplanen och identifiera vilka delar av planen som kan förbättras. 

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/69743330694

Annika Bärkås forskningsplansseminarium