ObGyn Highlights - "Caseload i Sverige? - Kvinnors, barnmorskors och barnmorskestudenters perspektiv"

  • Datum: –13.00
  • Föreläsare: Hanna Fahlbeck
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: hanna.fahlbeck@kbh.uu.se
  • Seminarium

Forskningsplansseminarium

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/306345478

Huvudhandledare
Margareta Johansson, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Granskare
Helena Volgsten, docent, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Examinator
Cecilia Ekéus, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa