ObGyn Highlights - projektarbete

  • Datum: –13.00
  • Föreläsare: Amanda Pettersson Malva Nord
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: emma.brann@kbh.uu.se
  • Seminarium

"Antental depressive symptoms and anxiety and the association with postpartum mother-child bonding"

”Examining the Relationship between Perinatal Depression and Parental Separation”