Forskningsforum barn och ungdom - "Fatigue after childhood cancer"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Barnsjukhuset Konferensrum ing 95/96 BV
  • Föreläsare: Elin Irestorm
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Géraldine Giraud
  • Seminarium