ObGyn Highlights - Second degree perineal tears – short-term and long-term consequences and risk of recurrence.

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Stora konferensrummet Kvinnosjukvården
  • Föreläsare: Mette Josefsson
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: maria.jonsson@kbh.uu.se
  • Seminarium

Forskningsplansseminarium