Disputation - A Behavioral Medicine Perspective on Pain Disability in a Work Context: Prevention, Assessment, and Tailored Physiotherapy

  • Datum: –12.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum A1:111a, BMC, Husargatan 3
  • Doktorand: Hedvig Zetterberg
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Pernilla Åsenlöf, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, UU
  • Disputation

Ordförande
Erik Olsson, docent, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Opponent 
Mats Lekander, professor, Stressforskningsinstitutet (Stress Research, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet och Avdelningen för psykologi och Osher centrum för integrativ hälsa), Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Betygsnämnd
Magnus Svartengren, professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Elisabeth Björk Brämberg, docent, Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

Lena Nordeman, docent, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Göteborgs universitet och FoUUI primär och nära vård, Regionhälsan, Västra Götalandsregionen

Huvudhandledare
Pernilla Åsenlöf, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Lisa Ekselius, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Rolf Karlsten, docent, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Ida Flink, docent, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet och Center for Health and Medical Psychology (CHAMP)