Amningsfredag!

Varmt välkommen att delta på nästa Amningsfredag 2 December 2022

Zoomlänk: https://uu-se.zoom.us/j/62890228708

Amningsfredag är en föreläsningsdag med amningsfrågor i fokus för studenter vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, kliniskt verksam personal samt andra intresserade, både lokalt och nationellt. Alltid via Zoom och ingen anmälan krävs.

Program

9.00-9.15
Välkomna! Amning och förtidigt född - Karin Cato

9.15-9.30
Amning av Freja – en personlig resa - Emma Gerhardsson, mamma och barnsjuksköterska

9.30-10.00
Långtidsuppföljning efter förtidig födsel - Jenny Ericson, barnsjuksköterska

10.00-10.30
Omvårdnad av extremt förtidigt födda barn - Veronika Starke, barnsjuksköterska

10.30-11.00
Paus

11.00-11.30
Det förtidigt födda barnet och familjedynamiker - Lisa Nyborg & Johanna Larsson, PTP-psykologer i neonatalvård

11.30-11.45
Kolostrum-kit för att främja amning - Johanna Olafsdottir, barnsjuksköterska

11.45-12.00
Amningsmönster hos förtidigt födda - Paola Oras, barnmorska

12.00-13.00
Lunch

13.00-15.30
Förändringsarbeten i vårdkedjan (schema för eftermiddagen presenteras på fm den 2 december) - Studenter på kursen Amning och bröstmjölk

Ytterligare information