U-CARE seminar series: A safer future

  • Datum: –15.30
  • Plats: Rudbecklaboratoriet Waldenströmsalen, Rudbeck entrance floor, C11
  • Föreläsare: Forskarna Tommy Carlsson och Maria Gottvall samt forskningsassistent Rogers Kissiti.
  • Arrangör: U-CARE
  • Kontaktperson: Oscar Blomberg
  • Seminarium

En tryggare framtid är ett forskningsprojekt som syftar till att undersöka hur vård, utbildning och forskning kan möta behoven för stöd hos migranter som identifierar sig som HBTQ+.

Inom projektet samarbetar forskare med vårdpersonal och migranter som identifierar sig som HBTQ+ för att få fram relevanta och användbara resultat. Seminariet kommer att fokusera på hur forskare i detta projekt närmar sig marginaliserade grupper som kan ha traumatiska erfarenheter relaterat till migrationen, samt vilka möjligheter och utmaningar det finns med public contribution/ samverkansforskning.

Seminariet kommer att hållas på engelska.