Halvtidsseminarium - Tillväxt i normal graviditet och vid IVF-graviditet

  • Datum: –17.30
  • Plats: Ulmstensalen, Ing 96, NBV, Akademiska sjukhuset, Uppsala
  • Föreläsare: Mårten Ageheim
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Alkistis Skalkidou, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, UU
  • Halvtidsseminarium

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64891031466?from=addon

Halvtidskommitté
Ylva Carlsson, MD PhD, Obstetrik och gynekologi, Göteborgs Universitet

Christina Berg, Professor, Obstetrik och gynekologiGöteborgs Universitet

Verena Sengpiel, docent och adjungerad lektor vid Sahlgrenska Akademin/ Obstetrik och gynekologi, Göteborgs Universitet

Huvudhandledare
Alkistis Skalkidou, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet 

Biträdande handledare
Eva Bergman, MD PhD Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Linda Lindström MD PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Stavros Iliadis, MD PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet