Forskningsforum barn och ungdom - Rituximab orsakad hypogammagobinemi hos barn med vaskulit

  • Datum: –13.00
  • Plats: Barnsjukhuset Konferensrum, ing. 95/96, BV
  • Föreläsare: Åsa Laestadiu
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa & Barnsjukhuset
  • Kontaktperson: Géraldine Giraud
  • Seminarium

Zoom:  https://uu-se.zoom.us/j/69211658897

Kommande schema i Google docs. Vill du lägga till en programpunkt eller få information om forskningsforum på ditt kbh mail? kontakta Geraldine Giraud geraldine.giraud@akademiska.se