Barnforskningens dag 2023

  • Datum: –16.00
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa & Barnsjukhuset
  • Kontaktperson: Gullik Gulliksson
  • Konferens

Barnsjukhusets FoUU-råd hälsar alla varmt välkomna till Barnforskningens dag torsdagen 13 april kl. 13.00, Rosénsalen, ing 95/96 NBV.

Drop in med mingel bland postrar

Välkomna

Professor Arja Harila-Saari och Barnsjukhuschef Klas Ekström
Det nyfödda barnets hjärnaktivitet och andra forskningsminnen från en neonatologs dagbok

Professor Lena Hellström Westas
Tack Lena! (med porträttavtäckning)

Barnsjukhuschef Klas Ekström och Prefekt/Professor Inger Sundström Poromaa
Motorik och kognition hos det prematurfödda barnet hur vi kan jobba med det ena för att utveckla det andra?

Med dr Ylva Fredriksson Kaul och Med dr Cecilia Montgomery
Fika och postermingel

Att vara forskare och barnsjuksköterska - Glädje och smärta!
Docent Gunn Engvall

Varför kissar barn i sängen och vad kan vi göra åt det?
Professor Tryggve Nevéus

Utmaningar inom barncancerområdet. Är precisionsmedicin lösningen?
Professor Gustaf Ljungman

Smärtlindring till barn, inte bara mediciner
Professor Karin Enskär

Prisutdelning bästa poster samt avslutning
Professor Arja Harila-Saari och Barnsjukhuschef Klas Engström

Ytterligare information