Licentiatseminarium - Parents’ needs and perceptions on emotional support in neonatal care and patterns of stress in parents of preterm infants during the first year after birth

  • Datum: –16.00
  • Föreläsare: Annika Schmöker
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: annika.schmoker@kbh.uu.se
  • Licentiatseminarium

Zoom: https://du-se.zoom.us/j/67938308684

Betygsnämnd
Helena Wigert, docent, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Susanne Georgsson, professor, Röda korsets högskola

Gustaf Ljungman, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Huvudhandledare
Renée Flacking, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Camilla Udo, docent, Institutionen för hälsa och välfärd, Högskolan Dalarna

Lena Hellström-Westas, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Mats Eriksson, professor, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet