Reproduction and Development Webinar - "Visually induced long-term potentiation changes over the menstrual cycle in humans on and off combined oral contraception"

  • Datum: –13.00
  • Föreläsare: Rachel Sumner, forskare vid Fakulteten för medicin och hälsovetenskap vid universitetet i Aukland, Nya Zeeland
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: theodora.Kunovac_Kallak@kbh.uu.se
  • Seminarium

Välkomna till nästa Reproduction and Development Webinar den 29 Mars kl 12.15.

Rachel Sumner, forskare vid Fakulteten för medicin och hälsovetenskap vid universitetet i Aukland, Nya Zeeland presenterar sitt arbete "Visually induced long-term potentiation changes over the menstrual cycle in humans on and off combined oral contraception"

 Zoom: http:// https://uu-se.zoom.us/j/63569033844

Ytterligare information