Forskningsforum barn och ungdom - Pain in pediatric oncology – explorative and interventional studies focusing on oral mucositis

  • Datum: –13.00
  • Föreläsare: Tove Kamsvåg Magnusson
  • Kontaktperson: geraldine.giraud@akademiska.se
  • Seminarium

Predisputation Seminar

Zoom:  https://uu-se.zoom.us/j/69211658897

 

Välkommen till seminarieserien Forskningsforum Barn och Ungdom 
Onsdagar kl.12.00-13.00
Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69211658897
Lokal: Barnsjukhuset Konferensrum ing 95/96 BV
Vi kan nu köra alla seminarierna hybrid men kolla alltid på programmet vad föreläsaren har valt: om det står bara zoom så finns det inte möjlighet att sitta i konferens salen. Vissa registrering seminar kan dessutom har annan lokal. 

Kommande schema i Google docs. Vill du lägga till en programpunkt eller få information om forskningsforum på ditt kbh mail? kontakta Geraldine Giraud geraldine.giraud@akademiska.se