U-CARE BrainPub: Research communication in the spotlight

  • Datum: –16.30
  • Plats: Rudbecklaboratoriet Gösta Hultquist, Rudbeck BV södra korr, C11
  • Föreläsare: Anna Maria Fleetwood, rådgivare vid Vetenskapsrådet
  • Arrangör: U-CARE
  • Kontaktperson: Oscar Blomberg
  • Seminarium

Välkommen till U-CARE BrainPub-seminariet Research communication in the spotlight med Anna Maria Fleetwood, rådgivare vid Vetenskapsrådet och arbetar med frågor om forskningskommunikation.

I detta seminarium kommer hon förklara varför forskningskommunikation är viktigt och berätta hur man kan arbeta med det som forskare och doktorand. Hon kommer även redogöra för internationella trender och vad forskningsfältet säger om forskningskommunikation. Klimatförändringar, pandemi, informationskrig och försvar - de senaste åren har forskare, forskning och vetenskap varit synliga i många sammanhang. Det ställer nya krav på både forskare och praktiker.

Idag är kommunikationsträning ingen given del i forskarutbildningen, även om flera lärosäten erbjuder kurser och coachning i kommunikation. I en rapport som Vetenskapsrådet skrivit tillsammans med en grupp forskare och kommunikationsexperter presenteras ett ramverk i tre delar för hur kommunikation kan bli en naturlig del av forskarutbildningen. För att kunna dela kunskap så att den kommer samhället till nytta behöver forskare få tillfällen att träna på att kommunicera. De behöver också tid att reflektera kring frågor om hur man bäst samverkar med olika grupper, och vilka strategier, metoder och tekniker som kan vara lämpliga att använda. Vid seminariet kommer Anna Maria presentera rapporten och vilka lärdomar vi kan dra från den.

Seminariet är en del av seminarieserien U-CARE BrainPub och öppet för alla att delta. Seminariet kommer att vara på engelska. De som önskar kan följa med på en AW efter seminariet.