U-CARE BrainPub: Measuring the impact of public contribution in research: Why, what, and how?

  • Datum: –16.30
  • Plats: MTC Signifikansen
  • Föreläsare: Joanne Woodford, biträdande universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, forskargrupp Hälsovetenskap och e-hälsa.
  • Arrangör: U-CARE
  • Kontaktperson: Oscar Blomberg
  • Seminarium

Välkommen till U-CARE BrainPub-seminariet Measuring the impact of public contribution in research: Why, what, and how? med biträdande universitetslektor Joanne Woodford!

Patient- och anhörigmedverkan (public contribution) i forskning blir allt vanligare inom medicin och hälsoforskning över hela världen och är förknippat med att öka forskningens relevans och kvalitet.

Men hur mycket vet vi egentligen om påverkan av patient- och anhörigmedverkan i forskningen?

I detta seminarium kommer vi att utforska:

- Varför ska vi mäta påverkan?

- Vad kan vi mäta för att utforska eller undersöka påverkan?

- Hur kan vi mäta påverkan?

Seminariet är en del av seminarieserien U-CARE BrainPub och öppet för alla att delta. Seminariet kommer att vara på engelska. De som önskar kan följa med på en AW efter seminariet.