Forskningsplansseminarium - Food intake and nutritional status during treatment for brain tumours in children

  • Datum: –11.00
  • Plats: Barnsjukhusets stora konferensrum BV, ing 95/96, Akademiska sjukhuset
  • Föreläsare: Anna Broman
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Karin Enskär, Professor, Department of Women's and Children's Health
  • Seminarium

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69211658897

Huvudhandledare
Karin Enskär, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Granskare
Paulina Nowicka, professor, Institutionen för Kostvetenskap

Examinator
Lillemor Berntson, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa