Disputation - Health of refugee migrants in the early post-migration phase in Sweden – The role of health resources and health promotion

  • Datum: –16.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Doktorand: Maissa Al-Adhami
  • Kontaktperson: Raziye Salari, docent, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, UU
  • Disputation

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65412450164

Ordförande
Andreas Mårtensson, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Opponent 
Bernadette Nirmal Kumar, Professor, Norwegian Institute of Public Health

Betygsnämnd
Petter Tinghög, docent, Hälsovetenskapliga institutionen, Röda Korsets Högskola

Bo Burström, professor, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Elisabeth Mangrio, docent, Institutionen för Vårdvetenskap, Malmö universitet

Huvudhandledare
Raziye Salari, docent, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Mats Målqvist, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Elin Larsson, docent, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet / Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet