Disputation - Evaluating implementation strategies for improved food safety in Vietnam

 Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65169044969

Ordförande
Meena Daivadanam, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Opponent 
Cornelis van Wagenberg, PhD, Wageningen Economic Research, Wageningen University and Research, The Netherlands

Betygsnämnd
Cecilia Stålsby Lundborg, professor, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Carl-Johan Lagerkvist, professor, Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet

Jakob Ottoson, docent, Livsmedelsverket

Huvudhandledare
Johanna Lindahl, docent, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Mats Målqvist, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Fred Unger, PhD, International Livestock Research Institute, Hanoi, Vietnam

Hung Nguyen-Viet, PhD, International Livestock Research Institute, Nairobi, Kenya

Phuc Pham-Duc, PhD, Center for Public Health and Ecosystem Research, Hanoi University of Public Health, Hanoi, Vietnam