WOMHERs lunchseminarium - 21st Century Media and Female Mental Health

  • Datum: –13.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/68122610438
  • Föreläsare: Fredrika Thelandersson, Lunds universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: WOMHER
  • Kontaktperson: Shima Momeni
  • Seminarium

WOMHER anordnar löpande lunchseminarier för våra doktorander som deltar i WOMHERs forskarskola. Dessa seminarier är öppna för alla som vill ta del av och gemensamt diskutera aktuell och relevant forskning.

WOMHER har dessa seminarier fyra gånger per termin och de olika vetenskapsområdena turas om att arrangera föreläsningarna. På så sätt får vi ett brett, tvärvetenskapligt innehåll.

Lunchseminarierna sänds via zoom och det är samma länk till samtliga tillfällen:  https://uu-se.zoom.us/j/68122610438

Mer information om kommande tillfällen hittar du på WOMHERs webbplats.

Varmt välkommen önskar WOMHER!