Halvtidsseminarium - Preeclampsia and the cardiovascular system, prediction and long-term outcome

  • Datum: –18.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Ulmstenssalen, Ingång 95/96
  • Föreläsare: Paliz Nordlöf Callbo
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Anna-Karin Wikström, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Halvtidsseminarium

Akademiska sjukhuset / Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64766032564

Halvtidskommitté
Josefine Naisell, docent, Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet

Ängla Mantel, PhD, Enheten för klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet

Emil Hagström, docent, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Huvudhandledare
Anna-Karin Wikström, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Susanne Lager, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Katja Junus, PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Lina Bergman, docent, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet