Halvtidsseminarium - Parenthood and cancer: Studies on parenting concerns, challenges and psychosocial support among parents with cancer

  • Datum: –15.00
  • Plats: Signifikansen, plan 1, MTC-huset
  • Föreläsare: Maria Romare Strandh
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Anna Wikman, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Halvtidsseminarium

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67977850220

Halvtidskommitté
Elin Alfredsson, universitetslektor, Psykologiska Institutionen, Göteborgs universitet

Jani Turunen, docent, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola

Anna Bill-Axelsson, professor, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Huvudhandledare
Anna Wikman, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Lisa Ljungman, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Renita Sörensdotter, docent, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet

Karin Glimskär Stålberg, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet