Forskningsplansseminarium - Body and mind after breast cancer – Sexual dysfunction and mental health among women om anti-estrogenic therapy

  • Datum: –11.00
  • Plats: Storken, plan 1, MTC Huset
  • Föreläsare: Sara Nyback
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Theodora Kunovac Kallak, PhD
  • Seminarium

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69746578430

Huvudhandledare
Theodora Kunovac Kallak, PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Granskare
Karin Enskär, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Examinator
Maria Grandahl, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa