Disputation - Support to breastfeeding women

  • Datum: –16.00
  • Plats: Pandion Mälarsjukhuset Eskilstuna, Centrum för klinisk forskning i Sörmland
  • Doktorand: Ingrid Blixt
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Eva-Lotta.Funkquist@kbh.uu.se
  • Disputation

Ordförande
Petri Olivius, docent, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet / Centrum för klinisk forskning i Sörmland

Opponent 
Sofia Zwedberg, docent, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmets högskola (pensionär)

Betygsnämnd
Fredrik Ahlsson, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Lena Nordgren, docent, Centrum för klinisk forskning i Sörmland, Uppsala universitet / Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Marie Golsäter, docent, Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan, Jönköping University

Huvudhandledare
Eva-Lotta Funkquist, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Ove Axelsson, Professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet