Disputation - Polycystic ovary syndrome: long-term health aspects

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64895686738

Ordförande
Arja Harila, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Opponent 
Elizabeth Nedstrand, docent, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet

Betygsnämnd
Pietro Gambadauro, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Anna Benrik, docent, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet

Pia Saldeen, docent, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

Huvudhandledare
Evangelia Elenis, PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Inger Sundström Poromaa, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Sahruh Turkmen, docent, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet