Disputation - Alleviating anxiety in children with cancer facing radiotherapy: The creation of a serious game

  • Datum: –12.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Doktorand: Catarina Cederved
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: catarina.cederved@kbh.uu.se
  • Disputation

 Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66994702869
Passcode: 051866

Ordförande
Karin Enskär, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Opponent 
Imelda Coyne, professor, Trinity College Dublin, Irland

Betygsnämnd
Åsa Cajander, professor, Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet

Agneta Anderzén Carlsson, docent, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Jens Nygren, professor, Akademin för hälsa och välfärd, Halmstad högskola

Huvudhandledare
Gunn Engvall, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Jon Back, docent, Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet

Gustaf Ljungman, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Charlotte Ångström-Brännström, PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet