Halvtidsseminarium - Studie av psykosociala, praktiska, medicinska och metabola konsekvenser av ”anpassad konhydratkost” som antiinflammatorisk behandling av barn med juvenil idiopatisk artrit

  • Datum: –15.00
  • Plats: MTC-huset, rum Signifikansen
  • Föreläsare: Naima Hagström
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Lillemor.Berntson@kbh.uu.se
  • Halvtidsseminarium

 Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66796401769

Halvtidskommitté
Gunnel Nordmark, professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Anders Forslund, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Stine Störsrud, med. dr., Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Göteborgs universitet

Huvudhandledare
Lillemor Berntson, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet 

Biträdande handledare
Afsaneh Koochek, professor, Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet

Henrik Arnell, med. dr., Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Anders Öman, med. dr., Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet