Konferensdag - Omvårdnad av barn i behov av intensivvård

Vilka får delta? Alla som arbetar med, eller är intresserad av, intensivvård av barn

Vad är syftet med dagen? Att sprida kunskap och kännedom om den forskning och de utvecklingsprojekt som pågår i syfte att förbättra omvårdnaden av barn i behov av intensivvård i Sverige.

Seminariet är kostnadsfritt

Varmt välkomna önskar Akademiska sjukhuset & Uppsala universitet

ZOOMLÄNK: https://uu-se.zoom.us/j/66896373216

Program 

9.00-9.30 Omvårdnad, barn och katastrofsituationer 
Hanna Tegnér, Specialistsjuksköterska inom intensivvård, doktorand, BIVA, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

9.30-9.50 Att vara liten och deliriös – delirium på BIVA
Sara Åkerman, Specialistsjuksköterska inom intensivvård, doktorand, BIVA, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

10.00-10.20 Barns upplevelse av högteknologisk vård - utifrån ett omvårdnadsperspektiv
Lisbet Andersson, Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård, fil.dr. i vårdvetenskap, lektor vid Linnéuniversitetet, Växjö.

10.20-10.40 Se mig!
Susanne Knutsson, Specialistsjuksköterska inom intensivvård, docent vid Linnéuniversitetet, Växjö.

10.50-11.10 Syrgas; vän eller fiende?
Viktoria Karlsson, Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård, Med.Dr, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

11.10-11.30 Omvårdnad av barn under hypotermibehandling
Pyrola Bäcke, Barnspecialistsjuksköterska, doktorand, Akademiska sjukhuset, Uppsala. 

11.30-12.30 Lunch

12.30-12.50 Föräldrars upplevelser av barnintensivvård 
Annica Sjöström-Strand, Intensivvårdssjuksköterska PhD, Docent, Lunds Universitet.

12.50-13.10 PETS
Annika Schön Specialistsjuksköterska, Astrid Lindgrens Barnsjukhus/BANE.

13.10-13.20 Intensivvård av barn i hemmet
Tobias Lindroth, Ambulanssjuksköterska, Barnsjukvård i hemmet, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

13.20-13.40 Att sticka barn – hur kan vi tänka?
Johanna Dahlberg, Specialistsjuksköterska inom intensivvård, BIVA, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

13.40-14.00 Hemodialys inom Barnintensiven
Simone Patriksdotter, Intensivvårdssjuksköterska, BIVA, Karolinska sjukhuset, Solna.

14.00-14.20 Paus

14.20-14.40 Living on the edge of parenting
Linda Fasterius Barnspecialistsjuksköterska, LIVA, Nya Karolinska, Solna.

14.40-15.00 Procedursmärtlindring när tiden är knapp: Buzzy, vibration och kyla
Olga Hermansson, Barnsmärtsjuksköterska, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

15.00-15.20 Föräldrars och föräldraskapets omställning när barnet får långtids trakeostomi
Ellinor Rydhamn Ledin, Barnspecialistsjuksköterska, doktorand Kungliga Tekniska Högskolan & Röda Korsets Högskola, Stockholm 

15.20-15.40 Etiska utmaningar vid organdonation, föräldrars och sjuksköterskors perspektiv 
Janet Mattsson, Professor i intensivvård vid USN, ordförande för ESPNIC.

15.40 Sammanfattning av dagen och avslutning

Ytterligare information