Halvtidsseminarium - The intrauterine environment and fetal programming

  • Datum: –11.00
  • Plats: Signifikansen, MTC-huset
  • Föreläsare: Solveig Serapio
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: solveig.serapio@kbh.uu.se
  • Halvtidsseminarium

 Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61052855095

Halvtidskommitté
Maria Jonsson, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Maria Lodefalk, docent,  Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet

Stefan Särnblad, docent, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet

Huvudhandledare
Fredrik Ahlsson, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare 
Theodora Kunovac Kallak, PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet