Välkomna alla till Kvinnosjukvårdens forskningsdag!

  • Datum: –17.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: alkistis.skalkidou@kbh.uu.se
  • Konferens

Välkomna alla till Kvinnosjukvårdens forskningsdag!

Den 25 april 2024 hålls den första "Kvinnosjukvårdens forskningsdag"!  

Med detta vill vi uppmärksamma all viktig klinisk forskning som pågår på Kvinnokliniken (Akademiska sjukhuset, ingång 96)! På skärmar runt om i huset kommer Kvinnoklinikens forskning att presenteras digitalt hela dagen, och på NBV kommer fysiska posters att finnas.

Vi kommer även att ha fika och särskilda stationer på NBV mellan kl 12-16 och samlas i Rosénsalen kl 16-17 för några presentationer, med efterföljande mingel med tilltugg.