Forskningsplansseminarium - Utvärdering av en strukturerad metod för att identifiera psykisk ohälsa bland gravida patienter: barnmorskans upplevelse och metodens betydelse för stöd till gravida

  • Datum: –11.00
  • Föreläsare: Helene Norén
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: helene.noren@uu.se
  • Seminarium

Huvudhandledare
Cecilia Åslund, adjungerad professor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Granskare
Emma Hovén, forskare, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Examinator
Pernilla Åsenlöf, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa