Licentiatseminarium - Kangaroo Mother Care in Bangladesh. Experiences of Caregivers and Healthcare Providers

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63485305105

Betygsnämnd
Tryggve Nevéus, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Susanne Georgsson, professor, Röda korsets högskola

Tommy Carlsson, docent, Röda korsets högskola

Huvudhandledare
Mats Målqvist, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Syed Moshfiqur Rahman, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Ylva Thernström Blomqvist, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet