Disputation - Metabolomic Features and Viral Infections in Paediatric Inflammatory Bowel Disease

  • Datum: –12.00
  • Plats: Rudbecklaboratoriet Rudbeckssalen
  • Doktorand: Niklas Nyström
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: niklas.nystrom@uu.se
  • Disputation

Ordförande
Fredrik Ahlsson, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Opponent
Ignacio Catalan Serra, docent, Department of Clinical and Molecular Medicine, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Oslo / Universidad de Valencia, Spain

Betygsnämnd
Pia Karlsland Åkeson, docent, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet

Lillemor Berntson, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Olof Sandström, docent, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet

Huvudhandledare
Jonas Halfvarson, professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet

Biträdande handledare
Kjell Alving, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Yigael Finkel, docent, Karolinska Institutet