Halvtidsseminarium - It’s all about balance – Assessment, associations and characterization of balance and opioid use in patients with chronic pain in specialized pain care

  • Datum: –15.00
  • Plats: PLA K1 477 Plantskolan, Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds Väg 7
  • Föreläsare: Sofia Wagner
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: sofia.wagner@neuro.uu.se
  • Halvtidsseminarium

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66877619772

Halvtidskommitté
Linda Vixner, docent, Institutionen för hälsa och välfärd, Högskolan Dalarna

Kristian Borg, professor, Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Vendela Zetterqvist, docent, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Huvudhandledare
Pernilla Åsenlöf, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet 

Biträdande handledare
Annika Bring, med. dr., Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Lisa Ekselius, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Rolf Karlsten, docent, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet