Halvtidsseminarier

Halvtidsseminarium är obligatorisk vid Vetenskapsområdet för Medicin och farmaci och är en viktig del i uppföljning av utbildningen på forskarnivå. Doktoranden ska skriva en sammanfattning av projektet och presentera resultaten och arbetet i form av ett halvtidsseminarium.

Svartvit illustration av en blädderkalender

Halvtidsseminarier