MTC-husets entré

Institutionsledning

Institutionsstyrelse

Kvinnors och barns hälsa

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i gynekologi, obstetrik, perinatalmedicin, pediatrik, internationell hälsa och kvinnomedicin. Verksamheten är integrerad med kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset och Nationellt centrum för kvinnofrid. Forskningen bedrivs inom elva forskargrupper och vi har forskarutbildning i ämnet medicinsk vetenskap.

Hitta till oss

Institutionsledning

Prefekt

Inger Sundström Poromaa, professor
inger.sundstrom@kbh.uu.se

Stf. prefekt

Arja Harila-Saari, professor
arja.harila-saari@kbh.uu.se

Bitr. prefekt och studierektor - Grundutbildningen och Läkarutbildningen

Tryggve Nevéus, professor
tryggve.neveus@kbh.uu.se

Bitr. prefekt - Forskarutbildning

Karin Enskär, professor
karin.enskar@kbh.uu.se

Programsamordnare för utbildningarna i global hälsa

Soorej Jose Puthoopparambil, universitetslektor
soorej.jose@kbh.uu.se

Studierektor för vårdutbildningarna på institutionen för kvinnors och barns hälsa

Maria Grandahl, universitetslektor
maria.grandahl@kbh.uu.se

För adress- och telefonuppgifter se universitetskatalogen

Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen är ett beslutande organ i frågor som gäller verksamhetens inriktning, uppläggning och gemensamma resurser. Den består av valda ledamöter från institutionens olika grupper med prefekten som ordförande. Protokoll från styrelsens möten skickas ut till alla anställda.

Mandatperiod: 2023-07-01 - 2024-06-30

Ordförande

Inger Sundström Poromaa, prefekt

Ledamöter Lärare, mfl

Ordinarie: Fredrik Ahlsson, Louise von Essen, Maria Grandahl, Helena Igelström, Theodora Kunovac Kallak samt Alkistis Skalkidou
Suppleant: Soorej Jose Puthoopparambil och Anna Wikman

Ledamöter Forskarstuderande

Ordinarie: Frida Svedin
Suppleant: Alice Zancanaro

Ledamöter TA-personal

Ordinarie: Malin Ghanem
Suppleant: Jessica Sandervig

Ledamöter Studentrepresentant

Ordinarie: Elsa Wieslander Jansson
Suppleant: Karin Karlsson

Senast uppdaterad: 2023-07-03