Kvinnors och barns hälsa

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i gynekologi, obstetrik, perinatalmedicin, pediatrik, internationell hälsa och kvinnomedicin. Verksamheten är integrerad med kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset och Nationellt centrum för kvinnofrid. Forskningen bedrivs inom tolv forskargrupper och vi har forskarutbildning i ämnet medicinsk vetenskap.

Hitta till oss

Institutionsledning

Prefekt

Inger Sundström Poromaa, professor
inger.sundstrom@kbh.uu.se

Stf. prefekt

Arja Harila-Saari, professor
arja.harila-saari@kbh.uu.se

Bitr. prefekt och studierektor - Grundutbildningen och Läkarutbildningen

Anna-Karin Wikström, professor
anna-karin.wikstrom@kbh.uu.se

Bitr. prefekt - Forskarutbildning

Kjell Alving, professor
kjell.alving@kbh.uu.se

Bitr. prefekt - IMCH

Andreas Mårtensson, professor
andreas.martensson@kbh.uu.se

Samordnare för utbildningarna i global hälsa

Soorej Jose Puthoopparambil, universitetslektor
soorej.jose@kbh.uu.se

Programsamordnare för vårdutbildningarna KBH

Maria Grandahl, universitetslektor
maria.grandahl@kbh.uu.se

För adress- och telefonuppgifter se universitetskatalogen

Organisationsskiss

Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen är ett beslutande organ i frågor som gäller verksamhetens inriktning, uppläggning och gemensamma resurser. Den består av valda ledamöter från institutionens olika grupper med prefekten som ordförande. Protokoll från styrelsens möten skickas ut till alla anställda.

Ordförande

Inger Sundström Poromaa, prefekt

Ledamöter Lärare, mfl

Ordinarie: Louise von Essen, Lena Hellström-Westas, Andreas Mårtensson, Mats Målqvist
Suppleant: Matts Olovsson, Alkistis Skalkidou

Ledamöter Forskarstuderande

Ordinarie: Jenny Hultstrand
Suppleant: Bronwen Holloway

Ledamöter TA-personal

Ordinarie: Karin Törnblom
Suppleant: Martin Selinus

Ledamöter Studentrepresentant

Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant