Administration och IT

Ekonomi

 • Jessica Sandervig
  • Forskarutbildning
  • Klinisk psykologi forskning
  • Obst/gyn forskning
 • Kerstin Ståhlberg
  • Institutionsgemensam ekonomi
  • Pediatrisk forskning
  • Utbildningar (exkl internationella utbildningar)
 • Karin Törnblom
  • ALF och hyresfördelning
  • IMCH forskning
  • Internationell utbildning

Forskarutbildning (phd.admin@kbh.uu.se)

Forskningsadministration IMCH

HR/Personalfrågor (personal@kbh.uu.se)

Institutionsservice (kbh@kbh.uu.se)

IT

Kursadministration

 • Gunilla Hedén
  • Att möta hälsoutmaningar…
  • Health innovation
  • Innovation game
  • Logopedprogrammet
  • Teoretisk fördjupning i omvårdnad av barn...
 • Cecilia Bodén-Malmsten
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso-och sjukvård för barn och ungdomar
 • Marcus Isgren (vikarierande)
  • Läkarprogrammet T9 pediatrik
  • Läkarprogrammet T9 obst/gyn
 • Agata Kostrzewa
  • Global medicin
  • Antagningar Masterprogram i Global hälsa
 • Susanne Thorell Löberg
  • Amning & bröstmjölk
  • Barnmorskeprogrammet
  • BMA-programmet
  • Handledarutbildning för barnmorskor
  • Ohälsa och främjande av hälsa…
  • Sjuksköterskeprogrammet
  • Smärta hos barn och ungdomar
 • Stina Stiernström
  • Masterprogrammet Global hälsa

Kommunikatör